Рубрика: Без рубрики

ENGLISH

Dear Santa

Hello, My name is Vardan I am nine.

I like playing games with my friends. I have dogs with whom I also love to play.

I like to study and read new books.

I LOVE MY FAMILY VERY MUCH.

Պատասխանիր հարցերին՝

What is your favourite holiday? I love New Year and my birthday

Why do you like that holiday? Because we make fun, eat many sweets and get nice presents

What do you usually do that time? We have fun and enjoy the time.

Реклама
Рубрика: Без рубрики

ՄԱՅՐԵՆԻ

մարդկանցով-մարդ

երեխաների-երեխա

գրչատուփին-գրչատուփ

մատներով-մատ

ստեղնաշարին-ստեղնաշար

Օրինակ՝ մեքենայով-մեքենա

2.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Գրքային-ածանցավոր

Գրքից-վերջավորություն

Մեքենայով-ածանցավոր

Քաղաքից- վերջավորություն

Անգլուխ-ածանցավոր

Մսոտ- վերջավորություն

Մսից- վերջավորություն

Քաղաքային- վերջավորություն

Յուղոտ- վերջավորություն

Բախտից- վերջավորություն

Անբախտ-ածանցավոր

Գլխավոր- վերջավորություն

3.Բառերից անջատեք նախածանցները:

հանել, բախտ, հնար, կամ, գալ, գոհ, հեռատես:

4.Նախածանցներով ածանցավոր բառեր կազմեք:

Անտեր, չգալ, դժբախտ, վերհանել, արտ:

Ուհի-վարդուհի,

Ություն-գժություն

Եղեն

Իչ

ային

Рубрика: Без рубрики

русский

Найдите в тексте слова, которые отвечают на вопросы кто? что?

Птички, снег, утро, небо, тени, утка, клюв , крыло, зайчик, ветер, снежинки, ветки, заря, луна.

Составьте словосочетания с этими словами.

Веселые птички

Белый снег

Доброе утро

Голубое небо

Тени деревьев

Желтая утка

Большой клюв

Красивое крыло

Коричневый зайчик

Холодный ветер

Пушистые снежинки

тяжелые ветки

алая заря

Серебряная луна.

Найдите в тексте слова, которые отвечают на вопрос какой?

Золотой, Голубой, Синий, Холодный, Тёплый, Лёгкий, Тяжёлый, Алый, Серебряный,

Рубрика: Без рубрики

մայրենի

Դուրս գրիր անծանոթ ու անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր: գիրուկ-չափավոր գիրություն ունեցող, կեռնեխ-Սև փետուրներով ու ոսկեգույն կտուցով երգող թռչուն, հրուշակեղեն-Զանազան կարգի քաղցրավենիք:

Դուրս գրիր քեզ դուր եկած հատվածը:

«Ուզում եմ, որ պարոն Սմիթը բարի դառնա»:

Եվ պարոն Սմիթը, ով հենց նոր պատրաստվում էր ասել. «Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները հայտնվեն Լուսնի վրա», հանկարծ միտքը փոխեց, քորեց գլուխն ու ասաց.
-Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները կեսօրին գան ինձ հյուր` թեյ խմելու, մենք թխվածք կուտենք ու նարնջի հյութ ու լիմոնադ կխմենք: Իսկ ես այլևս օճառ չեմ վաճառի, փոխարենը հրուշակեղենի խանութ կբացեմ,  թող բոլորն ինձ  Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթի  փոխարեն պարզապես Բիլ Սմիթ ասեն: Հեյ-հո՜, հեյ-հո՜:

Նա երեք անգամ գլուխկոնծի տվեց, իսկ ծառի վրայի թռչունները նորից սկսեցին երգել:

Արևը շողում էր, քամին կամացուկ վազվզում էր ծառի ճյուղերի մեջ, իսկ տերևները շշնջում էին. «Ցանկություն,ցանկություն, ցանկությու՜ն պահիր»:

Ինքդ վերնագրիր պատմությունը: բարի ցանկություն

Լրացրու բաց թողած տառերը՝ կեսօր, թխվածք, գլուխկոնծի, ցանկություն, թռչուն:

Рубрика: Без рубрики

ENGLISH

Այս նախադասությունները գրիր անցյալով /այնուհետ դարձրու հարցական և ժխտական/

He gives him a present.

He gave him a present.

Did he give him a present?

He did not give him a present.

They play different games.

They played different games.

Did they play different games?

they did not play different games.

The children eat the cake.

The children ate the cake.

Did the children eat the cake?

The children did not eat the cake.

I have a good time.

I had a good time.

Did I have a good time?

I did not have a good time.

We work hard.

We worked hard.

Did we work hard?

We did not work hard.

She says goodbye.

She said goodbye.

Did she say goodbye?

She did not say goodbye.

Պատասխանելով այս հարցերին գրիր փոքրիկ պատում «My birthday party» վերնագրով։

When is your birthday? My birthday is in summer, on 7th of July.

What presents do you usually get? I usually get LEGO toys, shirts, books and games.

Do you friends come to your birthday party? Yes, they do.

Do you have a birthday cake? Yes I have a nice birthday cake.

Do you have a good time? Yes, we always have a wonderful time.